Kategorie: Aktualności, Zawody

Poniżej znajdą Państwo propozycję Mikołajkowego spotkania z serii KSJ, który odbędzie się w Sportowym Klubie Jeździeckim Poczernin.
Szczegóły poniżej:

1. Miejsce zawodów: Poczernin 43, Załuski k/Płońska (możliwy dojazd PKS-em lub „Płońskim Expressem” z dworca Warszawa Zachodnia),

2. Termin: 06.12.2014 sobota, godz. 8.00,
Lub przy dużej liczbie zgłoszeń 6-7.12.2014 sobota -niedziela, godz. 9.00. Formuła zawodów zostanie ogłoszona 28.11.

3. Zgłoszenia: Termin zgłoszeń: do piątku 28.11.2014, godz. 20.00,

Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.ksj.waw.pl Kontakt z biurem zawodów: Wioletta Milczarek 602249504, Aleksandra Kanarek 508074432.

4. Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:

 • a. Aktualne badania lekarskie zawodnika.
 • b. Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
 • c. W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 • d. Ubezpieczenie NNW Jeźdźca
 • e. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział. .
 • f. Zgodnie z Przepisami B PZJ, zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20zł

5. Opłaty: wpisowe oraz startowe w formie przedpłaty do 1.12 na numer konta: 
 39 1140 2004 0000 3502 5986 1640

 • a. wpisowe przedpłata: 70zł/para – jeździec –koń, startowe 10 zł,
 • b. wpisowe w dniu zawodów 90 zł/para – jeździec –koń, Startowe: 15 zł

Opłata za wynajem boksu za całe zawody 70 zł. na miejscu.
 W cenie jest podścielony boks. 
Siano oraz dodatkowa słoma we własnym zakresie. Można kupić siano na miejscu w cenie 10 zł/kostka, słoma 8 zł./kostka.
Jest możliwość przyjazdu w piątek po południu. Bez dodatkowych opłat.
Kontakt w/s boksów : Pan Eugeniusz Koczorski 601 397 770.

6. Warunki techniczne:

 • SKOKI
  Plac konkursowy – podłoże piaszczyste 30x60m
  Rozprężalnia – podłoże piaszczyste
 • UJEŻDŻENIE
  Czworobok – podłoże piaszczyste 20x40m, 20x60m
  Rozprężalnia -podłoże piaszczyste

7. Uczestnicy: wg regulaminu KSJ

8. Komisja Sędziowska:

Ewa Porębska-Gomółka, Lidia Chomentowska
Patrycja Modlińska, Ewelina Ćwiklak-Muśnicka
Gospodarz toru: Eugeniusz Koczorski

9. Program zawodów: Od godziny 8.00, godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.ksj.waw.pl , www.sawanka.plwww.horseworks.pl/ksj

Przy zawodach jednodniowych:

06.12 sobota ujeżdżenie i skoki

Konkurs 1 Debiutymax. 20 przejazdów
Konkurs 2 L-8 max. 20 przejazdów czworobok 20 x 40m
Konkurs 3 P-8 max. 20 przejazdów czworobok 20 x 60m 
Konkurs 4 skoki Pierwszy krok- bramki, slalomy do pokonania
Konkurs 5 Drugi krok 40cm z trafieniem w normę czasu
Konkurs 6 Debiuty 50-60cm z trafieniem w normę czasu
Konkurs 7 LL 80-90cm dokładności z rozgrywką
Konkurs 8 L 100cm zwykły
Konkurs 9 L1 105cm z jokerem

Lub przy zawodach dwudniowych:

06.12 sobota ujeżdżenie
Konkurs 1 Debiuty max. 20 przejazdów
Konkurs 2 L-8 max. 20 przejazdów czworobok 20 x 40m
Konkurs 3 P-8 max. 20 przejazdów czworobok 20 x 60m

07.12 niedziela skoki
Konkurs 4 skoki Pierwszy krok- bramki, slalomy do pokonania
Konkurs 5 Drugi krok 40cm z trafieniem w normę czasu
Konkurs 6 Debiuty 50-60cm z trafieniem w normę czasu
Konkurs 7 LL 80-90cm dokładności z rozgrywką
Konkurs 8 L 100cm zwykły
Konkurs 9 L1 105cm z jokerem

UWAGA ZAWODNICY. DODATKOWY KONKURS NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE MIKOŁAJKOWE. WSZELKIE AKCENTY ZWIĄZANE Z MIKOŁAJKAMI MILE WIDZIANE.

Zachęcamy zawodników do zgłoszeń do przejazdów szkoleniowych w dowolnie wybranej klasie. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w terminie zgodnym z pkt. 3 propozycji, ze wskazaniem wybranego konkursu. Przejazd będzie traktowany jako trening i oficjalnych wyników zawodów towarzyskich.

Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ oraz Regulaminem KSJ. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.
Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów Oficjalnych.

10. Zgodnie z Regulaminem A PZJ 2014:

 • a. Koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1,
 • b. Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń ze względu na klasę konkursu.
 • c. W ramach Kampinoskich Spotkań Jeździeckich dozwolony jest także dwukrotny start konia w tym samym konkursie.

11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2014:

a. Koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),
b. W tym samym konkursie, dwukrotny start konia -pod tym samym lub różnymi zawodnikami jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 5 pkt. 5).

12. Nagrody:a. Floats dla każdego zawodnika

b. Puchary dla zwycięzców
c. Nagrody rzeczowe dla pierwszego miejsca

13. Informacje ogólne:

a. Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia
b. Lekarz weterynarii będzie dostępny w nagłych przypadkach
c. Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup
d. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
e. Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
f. Katering bar na terenie zawodów.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez podania przyczyny. W przypadku małej ilości zgłoszeń zawody rozegrane zostaną systemem jednodniowym.
h. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętnoœci dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Recommended Posts